Cách tính khấu hao xe ô tô chi tiết và dễ hiểu nhất

1. Khấu hao xe ô tô là gì? Tại sao phải tính khấu hao?

Khấu hao xe ô tô là việc định giá, tính toán giá trị của ô tô do sự hao mòn sau một khoảng thời gian sử dụng.

Giá trị hiện tại còn lại của xe ô tô = giá mua ban đầu - mức khấu hao xe ô tô.

Đối với người sở hữu xe là cá nhân, tính khấu hao giúp chủ sở hữu biết được hiện tại chiếc xe của mình hiện được ngân hàng định giá bao nhiêu.

Với doanh nghiệp, xe ô tô là một loại tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là một trong những dòng tiền vào của doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có nguồn khấu hao lớn hoặc các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có doanh thu thì khấu hao tài sản cố định là một trong những luồng tiền đi vào quan trọng giúp cho tình hình tài chính của công ty được cải thiện.

Mặt khác khi doanh nghiệp mua tài sản cố định thì doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng vốn, mà để thu hồi được nó thì phải tiến hành khấu hao.

2. Cách tính khấu hao ô tô

khấu hao xe ô tô

Đối với xe ô tô mới

Đối với xe ô tô mới, mức tinh khấu hao khá đơn giản như sau:

 • Theo Luật Kế toán: Tài sản cố đinh là ô tô có thời gian khấu hao từ 6 – 10 năm. Nếu công ty được lựa chọn mức trích khấu hao xe ô tô là 10 năm thì mức khấu hao xe hàng năm = Tổng nguyên giá Tài sản cố định/10.
 • Theo Luật Thuế: Mức khấu hao xe hàng năm = Khoản khấu hao chênh lệch/10.

Đối với xe ô tô cũ

Tính khấu hao xe ô tô cũ là đánh giá tỷ lệ giá trị còn lại của ô tô còn lại là bao nhiêu tại thời điểm kiểm tra, đánh giá và tính khấu hao.

Khấu hao xe ô tô phụ thuộc nhiều vào số năm sử dụng của xe. Xe sử dụng càng lâu thì mức khấu hao càng cao và ngược lại. Khi đó, giá thành mua xe của bạn càng thấp.

Công thức tính khấu hao xe ô tô: Khấu hao xe ô tô cũ = (từ 7% – 10%) x Giá lăn bánh x Số năm sử dụng.

Từ công thức trên, chúng ta có thể thấy sau 15 năm thì 1 chiếc xe mới thực sự hết giá trị. Nếu nó vẫn còn chạy được thì chỉ nên mua với giá bằng 5% xe mới.

Ví dụ: Bạn muốn mua một chiếc xe Hyundai Elantra có giá lăn bánh là 680 triệu đồng, mức khấu hao thống nhất giữa bên mua và bên bán là 8%, thời gian sử dụng xe là 5 năm. Như vậy mức khấu hao xe là: 8% x 680 x 5 = 272 triệu. Giá trị xe chỉ còn lại là: 680 - 272 = 408 triệu sau 5 năm sử dụng.

3. Thời gian trích khấu hao xe ô tô của doanh nghiệp

Áp dụng cho mua xe ô tô mới

Đối với xe ô tô mới như đã nêu ở trên, ô tô mới có thời gian khấu hao từ 6 – 10 năm.

Thời gian trích khấu hao xe ô tô cũ đã qua sử dụng

Thời gian trích khấu hao của ô tô

=

 

Giá trị hợp lý của ô tô

x

 

Thời gian trích khấu hao của ô tô mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45)

Giá bán của ô tô cùng loại mới 100% (hoặc của ô tô tương đương trên thị trường)
 • Giá trị hợp lý của tài sản cố định: Là giá mua thực tế, hoặc giá trị còn lại của Tài sản cố định hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá và các trường hợp khác.
 • Thời gian trích khấu hao tài sản cố định mới cùng loại: theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC

Ví dụ: Giá trị hợp lý của ô tô cũ là 800 triệu. Giá bán của ô tô mới cùng loại là: 1,6 tỷ và thời gian trích khấu hao của ô tô là: từ 6 – 10 năm (công ty lựa chọn 6 năm).

 • Thời gian trích khấu hao = (800.000.000 / 1.600.000.000) x 6 = 3 năm.
 • Mức trích khấu hao hàng năm = (Nguyên giá / thời gian trích khấu hao) = 816.000.000/ 3 năm = 272.000.000 triệu/năm.

4. Cách tính khấu hao xe ô tô theo năm

Trung bình 1 xe ô tô khấu hao từ 100% - 0% sau 25 năm (trung bình 4%/năm), trong đó:

 • Từ 1 - 3 năm đầu: 5% - 8% mỗi năm, ví dụ xe ô tô lúc mua lăn bánh là 500 triệu thì sau 2 năm còn 450 - 420 triệu.
 • Từ 4 - 7 năm sau: 5% - 7% cho mỗi năm.
 • Từ 8 - 10 năm sau: 8% mỗi năm hoặc nhiều hơn.

Theo Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá trị của xe sau một khoảng thời gian sử dụng như sau:

Bảng tỷ lệ giá trị còn lại sau thời gian sử dụng xe

THỜI GIAN SỬ DỤNG XE 

TỶ LỆ GIÁ TRỊ XE 

1 năm

90% 

Từ 1 - 3 năm 

70%

Từ 3 - 6 năm 

50%

Từ 6 - 10 năm 

30%

Trên 10 năm

20% 

5. Khấu hao xe ô tô trên 1.6 tỉ đồng

Quy định trong Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính nêu rõ:

"Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ". 

Việc tính khấu hao và báo cáo thuế với xe ô tô trên 1.6 tỉ đồng theo luật đối với doanh nghiệp khá phức tạp. Bạn nên tham khảo thêm ý kiến của các chuyên viên kế toán với trường hợp này.

6. Cách ngân hàng định giá xe ô tô

Các ngân hàng thường sử dụng 2 phương pháp để định giá xe ô tô đã qua sử dụng là phương pháp so sánh giá trên thị trường và phương pháp tính khấu hao như đã nêu ở trên.

Phương pháp so sánh giá thị trường thì đầu tiên tìm hiểu rõ thông số của xe, tham khảo giá trên thị trường xe ô tô cũ sau đó tổng hợp giá trên thị trường mua bán ô tô cũ loại xe có cùng thông số xe cần định giá sau đó chia trung bình. Giá trị này là thường được chọn làm định mức giá trị cao nhất của chiếc xe. Hạn mức vay của bạn sẽ được tính từ 75% đến 80% giá trị tối đa vừa định giá ở trên.

Đối với những chiếc xe có độ chênh lệch giá trị lớn thì phương pháp so sánh giá thị trường sử dụng khá khó khăn do không thể định giá một cách chính xác được. Trong trường hợp này người ta sử dụng phương pháp khấu hao.

7. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị khấu hao xe

ô tô mất giá theo năm

Các yêu tố ảnh hưởng tới giá trị khấu hao ô tô gồm:

 • Quãng đường đã di chuyển
 • Số năm sử dụng
 • Thương hiệu, xuất xứ xe
 • Tình trạng bên ngoài xe
 • Tình trạng động cơ
 • Lịch sử sửa chữa, va chạm xe
 • Màu sắc
 • Giá xe mới
 • Quy luật cung cầu của thị trường
 • ...