Bảng giá dịch vụ

- Tin ưu tiên: Hiển thị ở các vị trí đầu trên danh sách mua xe, được gắn tag Ưu tiên.
- Tin thường: Hiển thị sau danh sách tin ưu tiên

Tính năng nổi bật
Số lượng tin đăng
Thời gian hiển thị
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng
Caready

Gói cơ bản

160.000đ

  • 5 thường, 1 ưu tiên
  • 30 ngày
  • Kiểm duyệt trước khi đăng
Số lượng tin đăng 5 thường (20.000đ/tin)
1 ưu tiên (100.000đ/tin)
Thời gian hiển thị 30 ngày
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng
Caready

Gói tiêu chuẩn

350.000đ

  • 10 thường, 3 ưu tiên
  • 30 ngày
  • Kiểm duyệt trước khi đăng
Số lượng tin đăng 10 thường (20.000đ/tin)
3 ưu tiên (100.000đ/tin)
Thời gian hiển thị 30 ngày
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng
Caready

Gói Nâng cao

700.000đ

  • 20 thường, 10 ưu tiên
  • 30 ngày
  • Kiểm duyệt trước khi đăng
Số lượng tin đăng 20 thường (20.000đ/tin)
10 ưu tiên (100.000đ/tin)
Thời gian hiển thị 30 ngày
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng
Liên hệ với chúng tôi

Khi cần tìm hiểu thêm thông tin,
Quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH để được tư vấn.