Chính sách bảo mật thông tin

1. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1.1. Mục đích thu thập

Các thông tin cá nhân bắt buộc mà nền tảng Caready.vn có thể thu thập từ khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, mã số thuế, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc... khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website hay ứng dụng di động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

1.2. Phạm vi thu thập

Nền tảng Caready.vn thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi: Người dùng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Đó là các thông tin cá nhân Người đăng tin cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên nền tảng Caready.vn bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, tên truy cập.
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email.
 • Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.
 • Người dùng tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi người dùng tương tác trên nền tảng Caready.vn.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

1.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của nền tảng Caready.vn.

1.4. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
 • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
 • Gửi thông tin đến khách hàng.
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình.
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với khách hàng.

Nền tảng Caready.vn không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba mà chưa có đồng ý từ khách hàng; ngoại trừ trường hợp cơ quan Pháp luật Việt Nam yêu cầu.

1.5. Phương tiện, công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm user và password để truy cập nền tảng Caready.vn. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên website và ứng dụng di động của Caready.vn theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng nền tảng Caready.vn được bảo mật.

Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, nền tảng Caready.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Cung cấp thông tin cá nhân thành viên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên nền tảng Caready.vn là không chính xác, chung tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên nền tảng Caready.vn.

Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

 • Truy cập, sử dụng website hay ứng dụng di động.
 • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ.
 • Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website.
 • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác.
 • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác.
 • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch.
 • Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên website chỉ sau khi khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của khách hàng.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?