Xin chào, tôi là Bạch Ngân KIA Biên Hòa

Bắt đầu tham gia vào ngày 25 tháng 9, 2022

Giới thiệu

Showroom KIA - MAZDA Biên Hòa
số 19, đường số 2a, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Danh sách xe của Bạch Ngân K-M Đồng Nai