Xin chào, tôi là Phạm Thế Anh

Bắt đầu tham gia vào ngày 28 tháng 11, 2022

Giới thiệu

5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Danh sách xe của Subaru Long Biên - Mr Thế Anh