Gian hàng Nissan Cần Thơ - Tố Như xin chào.

Bắt đầu tham gia vào ngày 20 tháng 11, 2023

Giới thiệu

Đại lý Nissan lớn nhất miền tây
Số 9A, Khu tái định cư, trung tâm văn hóa Tây Đô, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

Danh sách xe của Nissan Cần Thơ - Tố Như