Xin chào, tôi là KIA MIỀN NAM

Bắt đầu tham gia vào ngày 13 tháng 12, 2022

Giới thiệu

153 QL 13 Khu Phố 1, Thủ Đức, TP. HCM

Danh sách xe của Ms Duyên Kia Bình Triệu