Xin chào, tôi là Đàm Phi Hùng

Bắt đầu tham gia vào ngày 17 tháng 10, 2022

Giới thiệu

Tổ dân phố Trung Hành 8 , Đằng Lâm

Danh sách xe của MG chính hãng - Mr Hùng