Xin chào, tôi là Trần Minh Tài

Bắt đầu tham gia vào ngày 25 tháng 7, 2022

Giới thiệu

km6 đường 23/10, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Danh sách xe của Hyundai Nha Trang - Minh Tài